Sunday, August 30, 2009

Katatonia & Primordial - Split (1996)

Split 10'' on Misanthropy Recs.

01 - Katatonia - Scarlet Heavens
02 - Primordial - To Enter Pagan MCMXCVI

No comments: